12/6/17

Από τις περισσότερο βαρετές υποχρεώσεις

Μία από τις περισσότερο βαρετές υποχρεώσεις μου, είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Όσο και να έχει απλουστευθεί το σύστημα, πάντα διατηρεί τις δυσκολίες του στην πρόσβαση αλλά και στις ερωτήσεις του. Κανονικά αφού είναι προσυμπληρωμένο, θα ήθελα να ζητά μόνο επιβεβαίωση καταχώρησης (ούτε επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων επικοινωνίας κλπ. αυτά να είναι στην διακριτική ευχέρεια του φορολογουμένου).
 
Όσοι βέβαια χρειάζεται να κάνουν αλλαγές και προσθήκες να το δηλώνουν μετά από αυτό το επίπεδο.


Κάθε χρόνο φροντίζω να καταχωρώ πρώτα τα στοιχεία σε κάποιο πρόγραμμα για να βλέπω το εκκαθαριστικό. Συνήθως αγοράζω το PC Magazine που το παρέχει δωρεάν.Shack
προς το παρόν ασχολούμαι με τα γραφειοκρατικά, έγιναν όμως κάποια ενδιαφέρονται qso στα 20M CW με τον UI8U που είχε καλά αυτιά και άκουσε τα qrp σήματα μου και με τον TA4/OH2KW που παρομοίως με αποκωδικοποίησε. Δεν νομίζω ότι έχω άλλο qso cw με την TA4 περιοχή και η κάρτα ήδη είναι έτοιμη για αποστολή.