14/6/17

Δύσκολοι καιροί για qrp

Με τη διάδοση να σέρνεται οι qrp επικοινωνίες δυσκολεύουν περισσότερο. Ίσως για αυτό να σημειώνεται αρκετή συμμετοχή παλιών συναδέλφων στα 6Μ JT65 τελευταία.

Οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται  και ότι κάνουμε καλό είναι. Ο Antonio από το Como κατάφερε να ακούσει τα χαμηλά σήματα του σταθμού μου:


Και ο ON3DFD ομοίως στα 20M PSK31.Ζωγράφειο γυμνάσιο Κωνσταντινούπολης, πόσα χρόνια πέρασαν από την αποφοίτηση...