17/3/17

Αρχή κανονικοποίησης

Η τηλεφωνική γραμμή επισκευάστηκε σήμερα. Προς το παρόν δεν υπάρχει η/υ στο shack αλλά σιγά-σιγά τα πράγματα κανονικοποιούνται.