7/10/17

Εκτύπωση ετικετών

Προχθές παρέλαβα δύο κάρτες. Η πρώτη από τον γνωστό qrp'ίστα Νίκο SV1CEI για το Aegean VHF Contest. Η δεύτερη ήταν επιστροφή δυστυχώς λόγω sk.
 


Με το γνωστό Adif2qsl του SP7DQR 


δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν οι ετικέτες:


Όπως φαίνεται το πρόγραμμα ταξινομεί αλφαβητικά τις ετικέτες βάση του διακριτικού. Ζήτησα από τον δημιουργό του προγράμματος να προστεθεί επιλογή ώστε στην ταξινόμηση να λαμβάνεται υπόψη το διακριτικό του qsl manager εφόσον υπάρχει. Αυτό θα βοηθήσει η ταξινόμηση να είναι περισσότερο φιλική προς τους συναδέλφους που λειτουργού το qsl bureau.
Έτοιμες και οι κάρτες:

ΣτΕ
Χθες παραβρέθηκα στη συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ στην Πανεπιστημίου. Εξεταζόταν το φλέγον θέμα της νέας νομοθεσίας για τις συντάξεις.