13/4/18

Παρασκευή βράδυ

και στις συχνότητες είναι χειρότερα από σ/κ. Ειδικά στα 40Μ με 3B7A, αδύνατον να κάνεις qso:


Έγιναν 4-5 κλήσεις από τον σταθμό μου και αυτό ήταν. Στα 40Μ συνεχίζοντας οι εκπομπές πάνω στον dx σταθμό κλπ:

3B7A 
Ανασκόπηση ημερολογίου λίγο πριν κάνουν qrt. Όταν το pile up ήταν μεγάλο λίγες κλήσεις και qsy. Όταν η διάδοση ευνοούσε και το pile up επέτρεπε επιμείναμε:


Και τα τρία qso έγιναν με μικρά χρονικά όρια κλήσεων, εάν το pile up ΄ταν μεγάλο ή ο 3B7A δεν ακούγονταν καλά κάναμε qsy. Δεν χρειαζόταν να επιμείνουμε αφού δεν επρόκειτο για atno.
Δοκιμές qrp δεν έγιναν με αυτόν τον σταθμό. Έγιναν όμως καθημερινές ευγενικές παρεμβάσεις με e-mail όταν εξέπεμπαν στους 21.285 (qrp συχνότητα κλήσης).Τι νόημα έχει να καλείς στο cluster τη Ν. Ευρώπη να σταματήσει να καλεί:


όταν εσύ ήδη τους έχεις στην ίδια συχνότητα και διαμόρφωση από χθες: