27/9/17

Διάδοση αποτρεπτική για new one

Αλλά μπορείς να κάνεις μια νέα συχνότητα / διαμόρφωση ενίοτε. Στα 20Μ ο 5T5OK έφθανε με χαμηλά σήματα σήμερα. Υπήρχε qrm όμως από κάποιο σταθμό:


Δεν πέρασα με τις πρώτες δύο τρεις κλήσεις - υπήρχε αρκετό pile up - και οι υποχρεώσεις που είχα με ανάγκασαν να κλείσω το σταθμό.

Αργότερα εμφανίσθηκε στα 12Μ φωνή. Δεν έπρεπε η ευκαιρία να πάει χαμένη. Η Αφρική δεν είναι δύσκολη για την περιοχή μου, είναι λίγοι οι συνάδελφοι που διαθέτουν κεραία για τα 12Μ (σε σχέση πχ με τα 20) και οι προβλέψεις ήταν μαζί μας:


Για κεραία χρησιμοποιήθηκε αυτή των 15Μ με τη βοήθεια του εσωτερικού συντονιστικού του π/δ. Για τους σταθμούς με χαμηλή ισχύ και που δεν διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες, μια καλή λύση είναι να έχουν κάποια δίπολα για τις warc συχνότητες.  Προκειμένου να αποφεύγουν κάπως τον ανταγωνισμό στις άλλες συχνότητες.
Έτσι μια νέα συχνότητα με την περιοχή 5Τ5 πέρασε στο ημερολόγειο. Κατάσταση: SFI: 91 K: 4.

Ακολούθησε ένα ενδιαφέρον cw qrp qso στα 20M με τον DF5WBA που έχουμε ξαναμιλήσει κάποιες φορές. Στο βίντεο που ακολουθεί τον ακούμε σε qso με τον F8BBL:
https://www.youtube.com/watch?v=EathsAQYN0k