16/5/17

Μέτρια γεωμαγνητική καταιγίδα

προβλέπει η ARRL


ενδέχεται να επιρεαστούν οι συχνότητες.

Στο shack σήμερα δεν διαπίστωσα κάτι το απόγευμα. Στα 20Μ psk το μακρινότερο qso ήταν με τον R9TA στα 2846χλμ. με ισχύ 5W.
Επίσης αποκωδικοποιούσα καλά τον συνάδελφο με την μαγνητική λούπα:


δεν μας χώριζε και μεγάλη απόσταση βέβαια.

Στα ψηφιακά κάποιοι δίνουν περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζομαι ενώ κάποιοι άλλοι πολύ περισσότερες:


Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρουν: η μάρκα του tuner και του η/υ, ο επεξεργαστής και η κάρτα ήχου.