28/2/17

Απόσταση μεταξύ δύο Locator

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να βρίσκεις τις αποστάσεις μεταξύ δύο locator. Διαβάζοντας το παρακάτω άρθρο συναδέλφου:


θέλησα να βρω την απόσταση του qso. Έψαξα λίγο και βρήκα την παρακάτω ιστοσελίδα:


από όπου και πληροφορήθηκα η απόσταση ήταν 2474χλμ. περίπου. Ενδιαφέρον.Shack
Σήμερα πέτυχα στα 15Μ CW το ειδικό διακριτικό 4KT4K από το Αζερμπαιτζάν. Qsl via 4K4K direct. Οι συνθήκες διάδοσης εκείνη την ώρα ήταν SFI: 82 K: 2, ο έμπειρος χειριστής του σταθμού αποκωδικοποίησε με την πρώτη τα σήματα μου των 5W δίνοντας 599. Ο F8NAN που είχα κάνει ενωρίτερα με την αυτή ισχύ αλλά την πίσω πλευρά τις κεραίας μου είχε δώσει 539.